Selektuj događaj -
Francuski kralj Luj IX je naredio da se svi Jevreji koji se nađu u javnosti bez žute značke kazne sa deset livri srebra.

Učitavanje