Selektuj događaj -
Umro Toma Arhiđakon, hrvatski klerik, povjesničar i kroničar.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Mamelučki sultan Baibars uništio je križarsku kneževinu Antiohiju.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Vojska Karla Anžujskog je porazila gibelinske pristalice cara Konradina kod Taljakoca, što je označilo pad dinastije Hoenštaufen sa trona Svetog rimskog carstva i Sicilije.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Papa Klement IV.

Učitavanje