Selektuj događaj -
Novgorodski knez Aleksandar Nevski pobijedio je Šveđane u bitci na Nevi.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Konjica na čelu s Batu-kanom, unukom mongolskog vladara Džingis-kana, zauzela je Kijev, potpuno ga razorila i pokorila južnu rusku kneževinu. Prije toga osvojili su carstvo Volga-Bugari, kneževine Rjasan, Moskva i Vladimir.

Učitavanje