Selektuj događaj -
Fridrih II je u Šestom krstaškom ratu sklopio desetogodišnje primirje sa el Kamilom, kojim je povratio Jerusalim, Nazaret i Vitlejem bez borbe i papine podrške.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Rimsko-njemački car Fridrih II krunisao se za kralja Jerusalima, tokom Šestog krstaškog rata.

Učitavanje