Selektuj događaj -
Filip Švapski postaje rimsko-njemački kralj.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Bugarski car Kalojan je naneo težak poraz krstašima i zarobio latinskog cara Balduina I Flandrijskog.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Ladislav III, hrvatsko-ugarski kralj.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Enrico Dandolo, mletački dužd.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Ugarsko-hrvatski kralj Andrija II. dao Ninu status slobodnog kraljevskog grada.

Učitavanje