Selektuj događaj -
Umro Aleksije IV Anđeo, vizantijski car.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Krstaši u Četvrtom krstačkom ratu osvojili Carigrad.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Vojska četvrtog krstaškog pohoda je zbog pohlepe opljačkala glavni grad Istočnog rimskog carstva Konstantinopol (Carigrad). Napadači su ubili 2000 Grka i odnijeli umjetničke i ostale vrijedne predmete u Veneciju zaboravivši pritom glavni i jedini cilj pohoda - oslobađanje Jeruzalema od muslimanske vladavine.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Balduin I Flandrijski krunisan za latinskog cara Konstantinopolja koji su krstaši tokom Četvrtog krstaškog pohoda preoteli Vizantincima.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Majmonid, židovski filozof, teolog i jedan od najčuvenijih liječnika svoga vremena.

Učitavanje