Selektuj događaj -
U pobuni u vizantijskom Konstantinopolju svrgnut car Andronik I Komnin dok je se na presto popeo Isak II Anđeo čime je posle nešto više od veka vladavine svrgnuta i dinastija Komnina i zamenjena novom dinastijom Anđela.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Umro Andronik I Komnin, vizantijski car.

Učitavanje