Selektuj događaj -
Papa Aleksandar III. na putu za Veneciju ušao na bijelom konju u Zadar gdje je, kako je zapisao kroničar u papinoj pratnji, svečano dočekan od naroda i svećenstva uz gromko pjevanje na hrvatskom jeziku te je odatle produžio duž istarske obale prema Veneciji ususret caru Fridriku I. Barbarossi.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Bitka kod Montgisarda: Saladin je poražen.

Učitavanje