Selektuj događaj -
Francuski opet Bernard od Klervoa je držao propoved narodu u Vezleu, čemu je pristustvovao kralj Luj VII, ističući potrebu za Drugim krstaškim ratom.

Učitavanje