Selektuj događaj -
Rođen Zhezong, kineski car iz dinastije Sung.

Učitavanje
Selektuj događaj -
Ukinuta je ekskomunikacija Hajnriha IV nakon njegovog pokajničkog puta u Kanosu.

Učitavanje