Selektuj događaj -
Vizantijska carica Zoja, predstavnica legitimne Makedonske dinastije udala se po treći put za Konstantina IX Monomaha.

Učitavanje
Slika Selektuj događaj -
Bitka kod Bara ili Tuđemilska bitka. Pobjedom nad vizantijskom vojskom na Tudjemilu, knez Vojislav zbacuje vrhovnu vizantijsku vlast i postaje samostalni gospodar Duklje za koju se, od toga dogadjaja, upotrebljava i ime Zeta. Pobjeda na Tuđemilskom polju dovela je do vizantijskog priznanja državnog suvereniteta i nezavisnosti Duklje. Ta društvena i državna zajednica koja je obuhvatila širi basen Skadarskog jezera, bila je teritorijalna osnova i svih kasnijih faza državno-političkog organizovanja Crnogoraca, te se ovaj dan slavi kao Dan Crnogorske Vojske, a de fakto je i prvi Dan Državnosti Duklje, Zete i Crne Gore, u skoro 1000 godina državnosti ove slovenske države.

Učitavanje